Ons verhaal in Stad+Groen

"Van bloemrijke berm tot graspapier: lokaal gemaakt, lokaal gebruikt. Hoewel de groensector het woord circulariteit de laatste jaren steeds vaker in de mond neemt, valt er op het gebied van natuurlijke reststromen nog veel te winnen. Zo wordt een groot deel van het maaisel van bloemrijke bermen gecomposteerd. Herrejan Veenema en André Folst van Waardewenders stellen dat het ook anders kan: zij zien een toepassingsmogelijkheid voor dat maaisel in papier."

Een korte introductie van ons verhaal in het Vakblad Stad + Groen. Vakblad Stad + Groen brengt dagelijk nieuws over het vergroenen van de buitenruimte. Wil je het hele verhaal lezen?

Lees verder op de website van Stad+Groen