Ecologisch beheer Prinses IreneBos

Het Prinses IreneBos in Alphen aan den Rijn is gemaaid. Ecologisch beheer van dit prachtige gebied wordt zichtbaar! Rondom het Voedselbos, het Bijenbos en het Klimaatbos is het groen gemaaid om de biodiversiteit te vergroten. De maaier houdt rekening met de begroeiing van het perceel. Zo blijven planten/bloemensoorten die bijdragen aan de ecologische welstand, staan. Nu ligt het maaisel enkele dagen, alvorens het in balen wordt geperst. Daarna zal het maaisel binnen de Alphense gemeentegrenzen verwerkt worden tot grondstof voor nieuwe producten. Een groene, lokale, circulaire keten.