De Gras-Groene Verbinding - Fase 2

De inpandige bouw is begonnen. Kantoor en test/onderzoeksruimte zijn in aanbouw.
Facilitaire voorzieningen worden aangelegd. De ruwe contouren krijgen vorm.

Fase 3 volgt binnenkort: een nieuw dak

1. lege stal; 2. aanleg nieuwe vloer; 3. vloer gereed; 4. start inpandige bouw